Una nova plaça de policia local a Ròtova

Informeu-vos-en a l’Ajuntament.

Informació pública de l’oferta d’ocupació pública de 2009. Agent policia local, subgrup C-1.

Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici de 2009, aprovada per Resolució d’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2009.

 

Personal funcionari

Funcionaris de carrera:

Escala d’administració especial:

Subescala de servicis especials

Grup    Subgrup     Classificació    Vacants     Denominació

C        C1            Policia local   1              Agent policia local

 

Rótova, 20 d’octubre de 2009.– L’alcalde: Antonio García Serra.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *