“L’Ajuntament de Ròtova haurà de fer un pla econòmic financer d’equilibri”

Compromís valora com de molt preocupant la gestió de l’exercici econòmic de 2010. El grup municipal torna a proposar presentar de manera més clara comptes i projectes, amb l’ajuda power points si cal, quan es tracten als plenaris. El resultat obliga l’Ajuntament a elaborar un “Pla Econòmic-Financer d’equilibri a un termini de 3 anys, que haurà de ser aprovat en el termini de 3 mesos, des de l’aprovació del compte general del pressupost de 2010. I a destinar una part del romanent de tresoreria a reduir el nivell d’endeutament a llarg termini”, arrel de la nova llei d’equilibri pressupostari.

Explicar els comptes al veïnat.

Els regidors de Compromís per Ròtova, Jordi Puig i Suni Vidal, acompanyats pel portaveu d’Economia de l’Executiva Comarcal del BLOC Safor-Valldigna, Jesús Romero, han volgut fer este matí una valoració acurada i amb temps de la liquidació de 2010 de l’Ajuntament de Ròtova. Hi ha hagut 15 dies perquè qualsevol veí del municipi puguera consultar la liquidació de 2010. I nosaltres l’hem estudiat, i continuarem fent un seguiment de l’execució del pressupost de 2011.

D’inici, hem de dir, que la gent ens ha demanat que expliquem en quina situació es troba l’Ajuntament. En casos com el de retre comptes, per tal d’exposar-ho al públic, “proposem utilitzar, com vam dir a la primera reunió de portaveus, un power point, per anar canviant un poc les dinàmiques dels plenaris. Més que res, perquè el públic assistent, interessat pels assumptes de què es dóna compte, es queda igual, sense saber què suposa la liquidació de 2010”.

Valoració.

D’inici no podem deixar de mostrar “la nostra preocupació per la situació econòmica que arrastra arrel de les decisions polítiques dutes a este ajuntament els últims anys”.

I 2010 no ha contribuit a millorar el panorama que arrossegàvem: a l’informe de liquidació que ens ha passat l’Ajuntament podem llegir d’entre altres: “de la liquidación del exercicio 2010 se desprende la necessidad de financiamiento por importe equivalente al 43% de los ingresos no financieros consolidados, tal com queda reflejado en el informe d’estabilidad presupuestaria que acompaña el presente informe de liquidación”… incumpliéndose así el objetivo de estabilitat presupuestaria fijado para 2010 en el -5,53 % de los ingresos no financieros consolidados”. És a dir, per cada 100 euros ingressats, se n’han gastat 143. I el resultat és que els comptes de l’Ajuntament de Rótova el que fa és augmentar el famós dèficit de l’estat espanyol.

No oblidem que el resultat pressupostari ha tret un resultat de -685.861, 26 €. El que vol dir que ens hem gastat 685.861,26 € que no haviem ingressat. Afortunadament la caixa de l’Ajuntament encara tenia diners de remanents que s’havien anant acumulant durant molts anys, i per ajustar els comptes de 2010 hem tret d’eixa caixa 777.940, 18, amb la qual cosa el resultat és de 92.078, 77 € positius.

Però, a canvi, l’Ajuntament no podria suportar un nou exercici com el de 2010, perquè ja no li queden suficients diners en la caixa per tapar un nou desajust com éste.

Però açò no és tot. Perquè de l’informe que ens ha passat l’Ajuntament es desprén que de seguir com ara, amb els ingressos i els gastos ordinaris que té l’Ajuntament, no podem pagar els rebuts del préstecs que té. Concretament, si ho paguem-ho tot, ens faltarien 21.891 per pagar l’amortització de capital del préstec que tenim en el banc… i al préstec encara li falten més de 30 anys.
Este fet impedeix a l’Ajuntament, segons les conclusions de l’informe de liquidació, “concretar nuevas operacions de credito a largo plazo”, entre altres mesures. En poques paraules, ja no ens deixen seguir endeutant-nos més per poder pagar els actuals deutes (ni per a cap altra cosa). Quantes subvencions podem perdre perquè l’Ajuntament no pot pagar la part que li toca?

Un pla econòmic financer d’equilibri.

Tot això ens porta, de fet, a haver d’elaborar un Pla Econòmic-Financer d’equilibri a un termini de 3 anys, que haurà de ser aprovat en el termini de 3 mesos, des de l’aprovació del compte general del pressupost de 2010. I a destinar una part del romanent de tresoreria a reduir el nivell d’endeutament a llarg termini, arrel de la nova llei d’equilibri pressupostari.

De pressuspostos tancats, anteriors a 2010, el deute ascendia al voltant d’un milió d’eurós, i a data de hui s’han pagat al voltant de 700.000 €.
Com diu el govern municipal que pensa traure’ns? Per a 2011 ens presenta uns pressupostos que podrem valorar en la justa mesura en uns pocs mesos. A finals d’octubre que estem ens diu que pensa estalviar en partides com personal. I així, front als 574.095 € que ha costat en 2010, el 2011 va a gastar-se 443.840 €. Veurem com pensa fer-ho. En el capitol 2 (Béns corrents i serveis), de 956.436 € de 2010 pensa gastar-se’n solament 485.670 € el 2011, en una partida on es contempla el manteniment del patrimoni municipal. Esperem que la liquidació de 2011 no mostre una agreujament en la delicada situació econòmica en què es troba l’Ajuntament.

Ens esperen quatre anys d’ajusts al nostre Ajuntament. El balafiament de recursos públics que hi ha hagut els darrers anys toca ara pagar-los. “El nou equip de govern va anunciar que esta legislatura seria la d’intentar acabar tot allò començat; i estaria bé. Però cal alguna cosa més que intentar tapar els forats exsitents. Cal imaginació per cobrir amb enginy el que altres vegades han programat amb diners. I també caldria un govern obert a les idees i propostes de tots”.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *