Ròtova refinança la meitat del préstec a proveïdors amb un altre préstec, amb els vots del PP

Cap entitat ha oferit una proposta per a tot el préstec a proveïdors i el govern refinança 821.885,74 euros. El consistori posa en marxa un Pla de reducció de deute i continua la línia pressupostària marcada pel Pla d’Ajust de 2012.

pledesembre2014extD

Compromís per Ròtova vota en contra: el govern preveu augments del 6% anuals en els ingressos fins a 2019 pel tractament del fem, i es recolza en un Pla d’Ajust amb què no estem d’acord i que el mateix govern incompleix.

El PP de Ròtova ha aprovat en solitari, al ple extraordinari de 29 de desembre, dur a terme un préstec a llarg termini, per 821.885,74 euros (amb un interès variable de l’euríbor trimestral més un diferencial de 1,20 punts, amb 7 anys d’amortització de capital, per a cancel·lar parcialment el préstec de Pagaments a Proveïdors, del qual resten per pagar 1.621.885,74€). I és que cap entitat ha presentat la possibilitat de refinançar tot el deute d’este préstec davant la invitació de l’Ajuntament. Solament una entitat ha oferit refinançar-ne la meitat, un fet que solament s’ha donat ací a la comarca.

El deute viu de l’Ajuntament de Ròtova, a 31-12-2013, ascendeix a 3.313.311,52€. És a dir, que se situa en un percentatge del 307,16%. Per això, segons el R.D. 8/2014, cal formular un Pla de reducció del deute, fins a situar-lo per baix del 110%, en un termini de cinc anys.

Respecte de les mesures del pla de reducció del deute. parteixen d’un increment d’ingresos del 6% el 2015, respecte de 2014, de l’evolució a l’alça dels drets per tractament i abocament de residus. (l’entrada dels municipis de la Vall d’Albaida este mateix any suposa un augment respecte d’anys anteriors). Per als exercicis 2016-2019, però el govern ha previst increments en idèntic percentatge (6%)pels mateixos motius, però sense aportar xifres ni recolzar-se en cap altra dada.

Es preveu un manteniment de l’actual línia pressupostària de l’Entitat, derivada de les mesures adoptades com a conseqüència del pla d’ajust associat al RD Llei 4/2012, de 24 de febrer i liquidació dels increments de drets derivats de tractament i abocament de residus. Compromís ha qüestionat si des del govern van a complir el pla d’ajust, amb totes les mesures aprovades o van a ratificar-les i a continuar incumplint-les, com han fet fins ara.

Ròtova no podrà sol·licitar noves operacions de préstec a llarg termini fins que el deute viu, inclosa l’operació projectada, es situe en un percentatge inferior al 75%. I, per tant, es dóna per fet que no podrà refinançar la resta del deute del Pla de Pagament a Proveïdors (al 4,020%).

El pla de reducció del deute que presenten redueix en 87.231,83€, dels 1.621.885,74€ total que tenim pendent. Refinancen el que han pogut -la meitat del préstec- i es ratifica un pla d’ajust amb el qual ja ens hem mostrat dinconformes, i que vostés mateixos no compleixen.

Des de Compromís no avalarem esta trajectòria, la d’un govern balafiador que ara vol presentar per bona una corda que ens manté penjats dins d’un forat, quan són ells els que ens han fet caure. El que haurien de fer és explicar a la gent la situació en què han deixat el municipi; explicar-ho i deixar el lloc, després del desastre de finances i gestions que tenim, i que ara ens volen vendre com a responsables i austeres”.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *