Convocatòria de ple ordinari (9-3-2015)

Ple ordinari: dilluns 9 de març de 2015, a les 20:15 h al Saló de Sessions de l’Ajuntament, amb el següent ORDE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, acta de la sessió anterior.

2. Donar compte cumpliment orde HAP 2105/2012 d’1 d’octubre d’obligació de subministre informació llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera corresponent al quart trimestre de 2014.

3. Donar compte cumpliment orde HAP 2105/2012 d’1 d’octubre, modificada per orde HAP/2082/2014 de 7 de novembre, d’obligació de subministre informació llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera corresponent al pressupost general de 2015

4. Proposta regidoria agricultura petició AVA.

5. Ratificació resolució alcaldia ajudes voluntariat ambiental.

6. Inici expedient obtenció sòl dotacional sector 4.

7. Mocio regidoria serveis socials dia de la dona.

8. Fiscalització òrgans de govern

1. Donar compte resolucions alcaldia des del darrer ple
2. Precs i preguntes

CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

De conformitat amb l’article 21. 1. C/ de la Llei 7/85 s’ha resolt convocar els membres de la Comissió Informativa de Comptes per al proper dilluns dia 9 de març de 2015 a les 14:15 hores, a fi d’estudi i dictamen dels assumptes compresos en el següent ORDE DEL DIA:

1.- ACTA COMISSIÓ 10/02/2015

2.- DONAR COMPTE CUMPLIMENT ORDE HAP 2105/2012 D’1 D’OCTUBRE D’OBLIGACIÓ DE SUBMINISTRE INFORMACIÓ LLEI ORGÀNICA 2/2012 DE 27 D’ABRIL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014.

3.- DONAR COMPTE CUMPLIMENT ORDE HAP 2105/2012 D’1 D’OCTUBRE, MODIFICADA PER ORDE HAP/2082/2014 DE 7 DE NOVEMBRE, D’OBLIGACIÓ DE SUBMINISTRE INFORMACIÓ LLEI ORGÀNICA 2/2012 DE 27 D’ABRIL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA CORRESPONENT AL PRESSUPOST GENERAL DE 2015

4.- INICI EXPEDIENT OBTENCIÓ SÒL DOTACIONAL SECTOR 4.

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *