L’alcalde de Ròtova aprova una pròrroga forçosa del servei de recollida de fem, per decret, després de 16 anys sense contracte

  • Compromís demana un informe de legalitat del document i de la situació del servei.
  • La resolució s’haurà de ratificar al proper ple. Compromís denuncia: l’absència de contracte del servei durant 16 anys, l’absència d’informes amb la resolució, l’absència d’objeccions als reiterats pagaments del servei; la falta d’actualització de l’ordenança; i l’elevat preu de la taxa, que contempla despeses indirectes del 38,25%.

L’Alcaldia de Ròtova va aprovar el passat 17 de novembre una resolució per realitzar una pròrroga forçosa del servei de recollida i transport dels residus sòlid urbans. El grup municipal Compromís ha demanat un informe de legalitat sobre el document i sobre la situació del servei, ja que a la resolució no l’acompanya cap  altre document d’intervenció. Ho aproven en estes condicions després d’estar 16 anys sense tenir un contracte en vigor”. Una vegada que ha conegut el document, Compromís ho ha tornat a denunciar, ja que en diverses ocasions també ha demanat que es traga a concurs la contrata, després que ho féra constar el Secretari-Interventor en la seua memòria, en la liquidació al llarg de diversos anys.

Al document, que haurà de ser ratificat pel ple, Alcaldia resol “ordenar a la mercantil Joaquin Lerma S.A. que, en règim de pròrroga forçosa, continue prestant el servei de recollida i transport de residus sòlids urbans en el municipi de Ròtova mentre es tramite l’expedient de licitació”.

També, “ratificar la present resolució en el proper ple que es celebre”.

Sense contracte.

Al llarg de diversos anys, la memòria d’Intervenció assenyalava que “se ha indicado desde intervención en varias ocasiones de forma verbal que el servicio de recogida de basura se sacase a licitación y no prorrogar automáticamente como se está haciendo”.

“En la liquidació de 2015, vam demanar un informe de legalitat per l’absència d’objeccions (“reparos”) a les factures, que s’estan pagant sense tenir un contracte darrere”.

A la clàusula 3a del contracte signat en el seu moment, es diu que: “El presente contrato, comenzará a ejecutarse a partir del 1 de octubre de 1996 y tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 1997 (cláusula 5a del pliego), prorrogable, como máximo, por tres anualidades, es decir, hasta el 31.12.2000.

La taxa de recollida del fem.

Compromís també ha demanat en diverses ocasions el canvi en la taxa i en les ordenances de la recollida del fem. Des d’abans de l’entrada en vigor del COR, Compromís ha demanat la modificació d’esta part de les Ordenances fiscals, ja que encara hi apareixen com a objecte imposable “la prestación municipal del servicio público de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos”, quan actualment els municipis solament n’ofereixen el servei de recollida.

A més, des de Compromís també han insistit en diverses ocasions en la necessitat de traure a concurs la recollida per abaratir-ne el cost. I és que Ròtova és el municipi que més car paga el rebut, 80€, a pesar de tenir en el seu polígon la planta de transferència on van a parar els residus.

Quan entrà en vigor el COR, els municipis adaptaren les ordenances municipals a la nova realitat, un fet que va propiciar una rebaixa en el rebut d’esta taxa. A Ròtova, en canvi, no van canviar ni les ordenances ni el preu. El consistori bonifica, en canvi, el preu del rebut del Consorci, una vegada pagat pels veïns.

L’informe del càlcul de la taxa del preu de recollida del fem, sol·licitat per Compromís, calcula un 38,25% de costos indirectes (mentre que la major part de municipis no passen del 8-10%). “Per a 2017, el servei de recollida està pressupostat en 51.700€, un preu que ja ens sembla una barbaritat per a un municipi que no arriba als 1.300 habitants. Al preu de recollida caldrà afegir el cost indirecte, que el dispararà a més de 70.000 €, que és el que acaba pagant el veïnat”.

Arxivat en: Documents, Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *