“L’IBI no ha pujat els últims huit anys a Ròtova”, o contestar el que siga i avant

Jordi Puig, Merxe Molina, Pedro Ciscar i Isabel Pérez. Grup municipal de Compromís per Ròtova.

El passat dimarts 10 de gener va tindre lloc el ple extraordinari en què l’únic punt de l’orde del dia era la proposta d’aprovació, per part de l’equip de govern del Partit Popular, de l’expedient del pressupost general de 2017. Davant la petició del portaveu de Compromís del mètode per calcular les previsions en ingressos en l’IBI, Roberto Alonso, regidor d’Hisenda del Partit Popular, va començar la intervenció afirmant que “fa huit anys que al poble de Ròtova no es puja l’IBI”. Era evident que això no era cert, però, davant la nostra petició d’aclaració, el regidor ho va tornar a repetir: “sí, l’IBI no s’ha pujat des de fa huit anys”.

El govern del PP va aprovar apujar el tipus impositiu dins d’una de les mesures del Pla d’Ajust de 2012. Es basava, aleshores, en el decret publicat pel Ministeri, que tenia dos anys d’aplicació (a banda dels dos anys de pròrrogues posteriors); l’equip de govern del PP va preveure “continuar el efecto” per tal de mantenir el tipus en el 0,825, sense haver de retornar-lo als nivells del 0,75 en què ens trobàvem a principis de 2012. L’IBI, o siga, l’impost conegut per tots com “la contribució” és, de fet, l’impost més elevat que han d’assumir cada any els veïns de Ròtova i, al mateix temps, l’impost que proporciona a l’Ajuntament el seu major ingrés per a finançar els diferents servicis que ofereix a la població.

“El pot rectificar vosté mateix? Li ho diem nosaltres? O quan s’acabe la intervenció…?”, vam preguntar a l’alcalde, realment sorpresos. L’Alcaldia va intervindre per “aclarir”, amb totes les cometes que calguen, que “l’IBI està pujat del 2012 pel Pla d’Ajust del 0’80 al 0’82, que tampoc és un 10%, que feia vosté menció en la seua intervenció” (referint-se al portaveu de Compromís).

L'”aclariment” de l’alcalde no era cert tampoc: el 2011 l’IBI era del 0’75%, i el 2013 ho era del 0’825%: s’havia produit un increment del 0’075%, o siga, exactament un 10%. I l’alcalde va continuar avant: “el senyor regidor voldria dir lo que són els impostos de…”. “Del Ministeri”, interromp el regidor d’Hisenda. “No”, proseguix l’alcalde, “del tema de rebuts de cotxes, plusvàlues, impostos que no són referents a l’IBI”. Cosa que, una vegada més, tampoc era certa. Només cal recordar que el 2013 s’actualitzen les taxes, entre les quals hi ha l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que apuja, com la resta -a excepció de la recollida del fem-, un 2%, justificada per l’augment de l’IPC i el compliment del Pla d’Ajust.

O siga que, per a reconéixer que la doble afirmació del regidor d’Hisenda no era certa, l’alcalde fa dos afirmacions que tampoc ho són… Incrèduls estàvem al saló plenari.

Aquest és només un botó de mostra, perquè allò que importa al govern local del PP és contestar el que siga de manera pública, i tirar avant, siga cert, o no. Incorreccions i falsetats que no són fruit d’un moment concret sinó la tònica habitual en què ens veiem immersos. No som polítics professionals i tots podem patir confusions, però estes afirmacions gratuïtes no poden fer-se quan s’ocupen llocs de responsabilitat.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *