Arxiu mensual: Novembre 2012

Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei del camp de futbol (instal·lacions poliesportives)

Article 1.- Naturalesa. La contraprestació econòmica per la prestació dels servicis de instal·lacions esportives del  poliesportiu municipal té la naturalesa de preu públic per ser una prestació de servicis i realització d’activitats objecte de la competència d’este Ajuntament i no…

Opina [+] Llig més

Local