Convocatòria de ple ordinari (30 de Abril de 2018)

Ple ordinari de 30 de abril de 2018

Saló de plenaris 20:15

ORDE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions de data 29/01/2018 i 23/03/2018.
  2. Expedient contractació explotació servei quiosc, manteniment pistes poliesportives i resta instal·lacions en polígon de les Masses.
  3. Resolució recurs de reposició contra acord ple de 29/01/2018.
  4. Expedient contractació ràdio municipal.
  5. Donar comptede del compliment de les obligacions d’informació trimestral i del resultat de la remissió de l’execusió pressupostària i del pla d’ajust corresponent al tercer i quart trimestre de 2017.
  6. Donar compte del compliment de les obligacions d’informació relatives a període mitjà de pagament -PMP- tercer i quart trimestre de 2017.
  7. Donar compte PPMP.
  8. Informes presidència.
  9. Control i fiscalització dels òrgans de govern.

9.1) Dació de compte de resolucions de l’alcaldia

9.2) Precs i preguntes a l’alcalde i regidors delegats.

Arxivat en: Documents, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *