El jutjat sentencia que el govern de Ròtova vulnerà els drets fonamentals en prohibir la gravació dels plens

-Jordi Puig: “els drets fonamentals de les persones no poden anul·lar-se per la majoria d’un ple”.

-La SENTÈNCIA (en PDF) reconeix la vulneració del dret fonamental de comunicar i rebre informació contemplat a l’article 20 de la Constitució, així com el dret de participació política.

-El jutjat imposa les costes a l’Ajuntament. Puig: “Ara, haurem de pagar per la voluntat de retallar la llibertat per part del govern”.

El Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 4 de València ha dictat sentència i “ha estimat el recurs contenciós-administratiu interposat per Compromís per Ròtova contra la decisió de l’Alcalde de l’Ajuntament de Ròtova, presa a l’inici de la sessió del ple celebrat el 3 març de 2014, de no permetre la gravació dels plens amb suport audiovisual. La jutgessa declara vulnerat per aquesta decisió de l’Alcalde el contingut essencial dels drets reconeguts en els articles 20 i 23 de la Constitució. A més, s’imposen les costes a l’Administració demandada”.

En les al·legacions de la Fiscalia Provincial de València prèvies, també s’estimaren la demanda i la nul·litat de la denegació de gravar els plens.

El portaveu de Compromís per Ròtova, Jordi Puig, ha explicat que “la sentència reconeix la vulneració del dret fonamental de comunicar i rebre informació contemplat a l’article 20 de la Constitució, així com el dret de participació política”“Estem satisfets amb la sentència, ja que, tal com déiem, els drets fonamentals de les persones no poden anul·lar-se per la majoria d’un ple, tal com hem insistit al llarg de la legislatura. És una llàstima que hàgem d’arribar a este punt per tal que este govern respecte els drets del veïnat i dels seus representants; i que, encara, es gaste els diners del municipi per defensar una acció que coarta la llibertat”. La sentència recull una nombrosa jurisprudència, “de la qual era coneixedor l’equip de govern, ja que Compromís la hi va aportar, en les sol·licituds de gravació dels plens. Ho hem intentat de moltes maneres i durant molt de temps: per registre d’entrada, amb mocions… Amb la sentència, retornem a l’Ajuntament una normalitat democràtica que ens havien llevat.

La sentència explicita que “la prohibició no va ser acordada per salvaguardar l’ordre públic ni els drets d’intimitat personal o de l’honor dels ciutadans; per la qual cosa, al fil de la copiosa jurisprudència existent, i en sintonia amb el manifestat pel ministeri fiscal, cal entendre que Compromís va veure retallat el seu dret a captar lliurement informació del ple, el contingut del qual era d’evident interés públic, per a posteriorment poder difondre en la tasca de càrrecs públics representatius electes, i com a projecció del dret constitucional de participació política dels ciutadans en els assumptes públics, com ho marca l’article 23 de la Constitució”.

Contra la sentència es pot interposar recurs d’apel·lació, davant aquest Jutjat en el termini dels 15 dies hàbils posteriors a la notificació.

Els fets, segons la sentència.

ple_332014dins

“El recurs s’interposà per Jordi Puig Muñoz, regidor de l’Ajuntament de Ròtova pel Grup Polític Municipal Compromís per Ròtova, contra la decisió de l’alcalde, presa el 3 de març de 2014, en les seves funcions de Presidència de les sessions plenàries, d’impedir l’enregistrament en vídeo-càmera. Es refereix en la demanda, en essència, que per part de l’Alcalde s’ha negat la possibilitat de dotar l’Ajuntament de mitjans audiovisuals per gravar els Plens i donar-los publicitat en la pàgina web, negant-se també les sol·licituds que el públic assistent puga gravar les sessions plenàries.

S’addueix que, per aquest motiu, el regidor va presentar un escrit el 3 març 2014 en què comunicava a l’alcalde que anava a procedir a gravar les sessions plenàries que es convocaren, llevat d’aquelles en què concorren circumstàncies i limitacions legals, fet que posava en coneixement de l’Alcalde a fi que s’advertira els participants. Entén la part recurrent que la denegació de l’Alcalde a la seva petició vulnera l’art. 20 de la Constitució, per rebre i comunicar informació, i 23 de la Constitució, en la vessant de poder difondre el contingut de les sessions en exercici del seu càrrec”.

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *