Convocatòria de ple ordinari (28-1-2019)

Convocatòria de ple ordinari (28-1-2019), a les 20.15h, al Saló de plenaris de l’Ajuntament de Ròtova:

 • 1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 24-09-2018/29-10-2018/29-11-2018/27-12-2018 ext i 27-12-2018 extraordinari i urgent.
 • 2.DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL I DEL RESULTAT DE LA REMISSIÓ DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2018
 • 3. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ RELATIVES A PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT –PMP- TERCER TRIMESTRE DE 2018
 • 4. DONAR COMPTE LINEES FONAMENTALS PRESSUPOST (RES 241-2018)
 • 5. RATIFIACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA DECLARACIÓ ARBRE MONUMENTAL EL PI DEL PALAU.
 • 6. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL DEL PP ELIMINACIÓ VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
 • 7. INFORMES PRESIDÈNCIA.
 • 8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
  • 8.1) DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
  • 8.2) PRECS I PREGUNTES A L’ALCALDE I REGIDORS DELEGATS.
Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *